Általános Szerződési Feltételek

 

A Poltura.hu ingyenes szolgáltatását (a továbbiakban: Szolgáltatás) a Valient Aukciósház Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) biztosítja az alábbi feltételekkel.

A rendszert használó személy, szervezet (a továbbiakban: Felhasználó) a Szolgáltatás igénybevételével elfogadja, hogy egyetért a jelen felhasználási feltételekkel.

A Szolgáltatás fórumán történő Felhasználói árukapcsolásától a Szolgáltató teljes mértékben elzárkózik abból őt semmilyen haszon, kár, felelőség nem érinti, nem terheli.

Kizárólag a Felhasználó felelős a Szolgáltatás fórum felületén történő árukapcsolásért vagy a Szolgáltatás teljes felületén történő hozzászólásaiért. Az azokból eredő károkért a Szolgáltatót nem terheli felelősség. A Felhasználó a Szolgáltatáson keresztül nem tehet közzé olyan tartalmú leveleket, képeket, filmeket, hivatkozásokat amelyek törvényt, egyéb jogszabályt vagy szerzői jogot sértenek, ilyen anyagot vagy ilyen tartalmú weboldalra mutató linket tartalmaznak (például pornográf anyagok, vírusok stb.).Amennyiben a Felhasználó a jelen pontban foglaltakat megsérti, a Szolgáltató minden külön értesítés nélkül megszüntetheti a Felhasználó hozzáférését a Szolgáltatáshoz. 
A Felhasználó felelős a Szolgáltatáshoz kapcsolódó jelszavának illetve egyéb adatainak megőrzéséért. A szolgáltató a jelszó elfelejtése esetén kizárólag az "elfelejtett jelszó" menüpontban ad lehetőséget annak pótlására.

A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatás ingyenes, annak fenntartása reklámokkal támogatott. Semmilyen anyagi vagy más természetű ellenszolgáltatásra vonatkozó követelés nem támasztható a Szolgáltatóval szemben. A Felhasználó viseli mindazon költségeket, amelyek a Szolgáltatás eléréséhez, használatához szükségesek (eszközök, internet-hozzáférés költségei, stb.). A Felhasználó elfogadja továbbá, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos információkat, híreket e-mail üzenetben közölje a Felhasználóval. 

A Szolgáltatást semmilyen profitorientált (üzleti) illetve politikai célra nem vehető igénybe. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben a Szolgáltatás szüneteltetésére vagy megszüntetésére, amennyiben tudomást szerez bármiféle üzleti vagy politikai célú felhasználásról. A Szolgáltatás a Felhasználó semmilyen formában nem árusíthatja, továbbá semmilyen termékkel, szolgáltatással, vagy más üzleti relevanciájú tevékenységgel árukapcsolásba nem vonhatja a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás felületein (kezelőfelület, kiküldött e-mail utolsó sorai, egyéb, jelen pillanatban nem használt vagy nem definiált felületeken) reklámokat helyezzen el. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználónak különböző üzleti partnerektől származó direkt e-mailben küldeményben ajánlatokat küldjön. 

A Szolgáltatást a Felhasználó saját felelősségére veszi igénybe. A Szolgáltató arra törekszik, hogy a Szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa, de az esetleges technikai fennakadásból, az internet sajátos jellegéből adódó hibákért, az ezekből eredő károkért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató tehát nem vállal felelősséget a Szolgáltatás leállásából, adatvesztésből, elérési, az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb okokból eredő károkért. A Szolgáltató továbbá semmiféle, Felhasználó számára a Szolgáltatás igénybevételéből eredő anyagi vagy erkölcsi kárért nem vonható felelősségre. 

A Szolgáltatáshoz kapcsolódó szerzői jogok, védjegyek, logók stb. jogosultja/tulajdonosa a Valient Aukciósház Kft. A Felhasználó nem jogosult ezek használatára, részeinek vagy egészének felhasználására, módosítására. 

A Felhasználó vállalja, hogy amennyiben a jelen felhasználási feltételek megsértésével kárt okoz a Szolgáltatónak, azt teljes mértékben megtéríti. 

Jogvita esetén a Szolgáltató és a Felhasználó egyaránt elismerik a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét.